20130721

ETT

Abbreviation

Dutch: endotracheale tube
English: EndoTracheal Tube

No comments:

Post a Comment